Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
06/12/2023
Căn cứ Quyết định số 8861/QĐ-XPHC, ngày 23/11/2023 của Chủ tịch UBND Huyện Vạn Ninh về việc xử phạt vi phạm hành chính và các quy định hiện hành Sở GTVT Hà Nam thông báo Hộ kinh doanh Trần Quốc Huy không được sử dụng phương tiện mang biển kiểm soát 90H-018.17 tham gia hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu theo quy định tại điểm b, khoản 12, Điều 22 Nghị định 10/2020/NĐ-CP, ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thời gian 02 tháng, kể từ ngày 23/11/2023).
01/12/2023
Căn cứ đơn trình báo của Công ty TNHH Thắng Lan về việc mất giấy tờ và các quy định hiện hành, Sở GTVT Hà Nam thông báo danh sách 06 phù hiệu xe đã cấp cho Công ty TNHH Thắng Lan không còn giá trị sử dụng do mất phù hiệu.
01/12/2023
Căn cứ Quyết định số 3816/QĐ-XPHC, ngày 16/11/2023 của Chủ tịch UBND Huyện Mỹ Đức về việc xử phạt vi phạm hành chính và các quy định hiện hành, Sở GTVT Hà Nam thông báo phương tiện mang biển kiểm soát 90H – 012.97 thuộc Công ty TNHH Thương mại Nhuận Hưng NMB không được tham gia hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu từ ngày 16/11/2023 đến ngày 16/01/2024
30/11/2023
Căn cứ Văn bản của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Phát về việc dừng kinh doanh xe ô tô và các quy định hiện hành, Sở GTVT thông báo 02 phù hiệu đã cấp cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Phát không còn giá trị sử dụng do bán xe không thu hồi được phù hiệu.
24/11/2023
Để tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra, Sở GTVT Hà Nam ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh báo cáo Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu trước thời điểm Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ đến nay đã hết hạn và các đơn vị kinh doanh vận tải không hoạt động kinh doanh vận tải trong 06 tháng để thực hiện theo quy định.
24/11/2023
Để tránh tình trạng tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù hiệu hoạt động kinh doanh vận tải của Công ty Cổ phần ATA PAINT Hà Nam mất phù hiệu xe ô tô BKS 90C-028.16, Sở GTVT Hà Nam thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp quản lý.
21/11/2023
Để tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 966/KH-UBND ngày 19/5/2023 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số10-CT/TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo đúng các quy định của pháp luật, bình đẳng trong kinh doanh; Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị liên quan Phối hợp, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.
21/11/2023
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo danh sách 34 Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và 107 phù hiệu ô tô các loại đã được cấp từ ngày 15/10/2023 đến ngày 15/11/2023
20/11/2023
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; căn cứ dữ liệu thực hiện khai thác dữ liệu (từ tháng 7/2023 đến tháng 9/2023) giám sát hành trình (GSHT) từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh. Sở Giao thông vận tải Hà Nam yêu cầu các phương tiện của đơn vị vi phạm tốc độ, thời gian làm việc của lái xe, không truyền dữ liệu, tổ chức rà soát, chấn chỉnh, xử lý và khắc phục ngay vi phạm nêu trên theo quy chế của đơn vị. Báo cáo giải trình làm rõ kết quả khắc phục (gửi kèm theo tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm; trường hợp các đơn vị ngừng kinh doanh đối với các xe ô tô không truyền dữ liệu, yêu cầu báo cáo nộp, nộp kèm theo phù hiệu).
14/11/2023
Sở GTVT Hà Nam vừa có Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và 08 phù hiệu xe ô tô đối với Công ty TNHH TM Nhung Sơn.
13/11/2023
Để tránh tình trạng tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù hiệu trong hoạt động kinh doanh vận tải không còn giá trị sử dụng do bán xe không thu hồi phù hiệu, bị thất lạc không nộp về Sở Giao thông vận tải Hà Nam, Sở GTVT thu hồi 67 phù hiệu xe đã cấp không còn giá trị sử dụng.
04/11/2023
Để việc triển khai dịch vụ công toàn trình cấp đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại tỉnh Hà Nam đối với người dân được thuận tiện, hiệu quả hơn, Sở Giao thông vận tải tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ dịch vụ công toàn trình đối TTHC “Cấp đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp”
13/10/2023
Sở GTVT Hà Nam vừa ban hành Quyết định phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh quý IV năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam thay thế Quyết định số 280/QĐ-SGTVT, ngày 12/08/2022 của Sở GTVT Hà Nam.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
06/12/2023
Căn cứ Quyết định số 8861/QĐ-XPHC, ngày 23/11/2023 của Chủ tịch UBND Huyện Vạn Ninh về việc xử phạt vi phạm hành chính và các quy định hiện hành Sở GTVT Hà Nam thông báo Hộ kinh doanh Trần Quốc Huy không được sử dụng phương tiện mang biển kiểm soát 90H-018.17 tham gia hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu theo quy định tại điểm b, khoản 12, Điều 22 Nghị định 10/2020/NĐ-CP, ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thời gian 02 tháng, kể từ ngày 23/11/2023).
24/11/2023
Để tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra, Sở GTVT Hà Nam ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh báo cáo Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu trước thời điểm Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ đến nay đã hết hạn và các đơn vị kinh doanh vận tải không hoạt động kinh doanh vận tải trong 06 tháng để thực hiện theo quy định.