Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
14/05/2024
Ngày 02/04/2024 của Sở GTVT Hà Nam về việc thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của Công ty TNHH Vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng. Tuy nhiên đến ngày 09/04/2024, đơn vị vẫn chưa thực hiện nộp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và toàn bộ phù hiệu theo Quyết định số 90/QĐ-SGTVT ngày 02/04/2024 của Sở GTVT Hà Nam. Ngày 14/5/2024 Sở GTVT Hà Nam có thông báo yêu cầu Công ty TNHH vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng có trách nhiệm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải và không đưa phương tiện nêu trên vào hoạt động, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra vi phạm.
14/05/2024
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và căn cứ văn bản của Công ty TNHH Thiết Yến về việc trả lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu của xe ô tô; Ngày 14/5/2024, Sở GTVT thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cấp lần 1, số 934/GPKDVT cấp ngày 28/02/2017 và 01 phù hiệu đã cấp đối với Công ty TNHH Thiết Yến không còn giá trị sử dụng kể từ ngày thông báo.
14/05/2024
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các đề nghị dừng kinh doanh vận tải của các các tổ chức, cá nhân. Ngày 14/5/2024, Sở GTVT Hà Nam có thông báo 13 phù hiệu của 12 tổ chức, cá nhân.
09/05/2024
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và kết quả trích xuất dữ liệu từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 03/2024 (từ ngày 01/03/2024 đến ngày 31/03/2024). Sở GTVT quyêt định thu hồi 81 phù hiệu đã cấp của 54 đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm quy định tại điểm b Khoản 10 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (phương tiện có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy trở lên trong tháng.
09/05/2024
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và kết quả trích xuất dữ liệu từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 02/2024 (từ ngày 01/02/2024 đến ngày 29/02/2024). Sở GTVT quyết định thu hồi 34 phù hiệu đã cấp của 32 đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm quy định tại điểm b Khoản 10 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (phương tiện có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy trở lên trong tháng.
06/05/2024
Để tăng cường công tác quản lý, tránh tình trạng tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù hiệu trong hoạt động kinh doanh vận tải; đồng thời xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm về hoạt động vận tải đường bộ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Sở giao thông vận tải Hà Nam thông báo 16 phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng
03/05/2024
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vinh; Ngày 02/05/2024, Sở GTVT ban hành văn bản số 1009/TB-SGTVT thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cấp lần 1, số 001074/GPKDVT ngày 27/4/2017 và 02 phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vinh không còn giá trị sử dụng kể từ ngày thông báo.
03/05/2024
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Hộ kinh doanh Hoàng Ngọc Tú, trong đó trình bày nội dung dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu đã bán xe nên không thu hồi để nộp lại được. Ngày 02/5/2024, Sở GTVT ban hành văn bản thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cấp lần 1, số 001035 ngày 07/04/2017 và 01 phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Hoàng Ngọc Tú không còn giá trị sử dụng kể từ ngày thông báo.
27/04/2024
Để du lịch Hà Nam phát triển nhanh, toàn diện, bền vững tạo động lực phát triển cho các ngành, lĩnh vực khác, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Sở GTVT Hà Nam có văn bản gửi các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, các bến xe khách trên địa bàn tỉnh, Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Tam Chúc triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể theo chỉ đạo của Bộ GTVT về việc phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới.
23/04/2024
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở GTVT vừa có quyết định hu hồi 19 phù hiệu của 15 đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm tốc độ theo quy định.
29/03/2024
Nhằm tăng cường phối hợp trong công tác quản lý tránh thất thu thuế đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, xe trá hình. Ngày 29/3/2024 Sở GTVT có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải tren địa bàn và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.
27/02/2024
Căn cứ quyết định số G01.801.859.308-981-24-000234/QĐ-XPHC ngày 06/02/2024 của Công an huyện Mỹ Đức về việc xử phạt hành chính và các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở GTVT thông báo cho Công ty TNHH Thắng Lan và các cơ quan liên quan, phương tiện mang biển kiểm soát 90C – 104.40 thuộc quyền quản lý, sử dụng của Công ty TNHH Thắng Lan bị tước quyền sử dụng phù hiệu (biển hiệu) 02 tháng Số CO3522000073 từ ngày 06/02/2024 đến hết ngày 06/04/2024.
29/01/2024
Căn cứ giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải của Hộ kinh doanh Ngô Văn Doanh và các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Sở GTVT Hà Nam có quyết định thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Ngô Văn Doanh.
26/01/2024
Căn cứ giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải ngày 23/01/2024 của Hộ kinh doanh Lê Quang Hợp và các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Sở GTVT Hà Nam quyết định không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Lê Quang Hợp kể từ ngày 26/01/2024
24/01/2024
Căn cứ giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ngày 19/01/2024 của Hộ kinh doanh Hoàng Văn Thắng và các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Sở GTVT Hà Nam quyết định Thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Hoàng Văn Thắng.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
14/05/2024
Ngày 02/04/2024 của Sở GTVT Hà Nam về việc thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của Công ty TNHH Vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng. Tuy nhiên đến ngày 09/04/2024, đơn vị vẫn chưa thực hiện nộp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và toàn bộ phù hiệu theo Quyết định số 90/QĐ-SGTVT ngày 02/04/2024 của Sở GTVT Hà Nam. Ngày 14/5/2024 Sở GTVT Hà Nam có thông báo yêu cầu Công ty TNHH vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng có trách nhiệm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải và không đưa phương tiện nêu trên vào hoạt động, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra vi phạm.
06/05/2024
Để tăng cường công tác quản lý, tránh tình trạng tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù hiệu trong hoạt động kinh doanh vận tải; đồng thời xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm về hoạt động vận tải đường bộ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Sở giao thông vận tải Hà Nam thông báo 16 phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng
14/05/2024
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và căn cứ văn bản của Công ty TNHH Thiết Yến về việc trả lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu của xe ô tô; Ngày 14/5/2024, Sở GTVT thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cấp lần 1, số 934/GPKDVT cấp ngày 28/02/2017 và 01 phù hiệu đã cấp đối với Công ty TNHH Thiết Yến không còn giá trị sử dụng kể từ ngày thông báo.