Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
10/08/2018
Trong tháng 5 và tháng 6 năm 2018, một số xe của các đơn vị vi phạm quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải, thực hiện dưới 70% số chuyến xe theo biểu đồ chạy xe trên tuyến đã được phê duyệt.
08/08/2018
Từ ngày 01/8/2018 đến 07/8/2018, Thanh tra sở đã tổ chức lực lượng kiểm tra phương tiện vận tải khách tại bến xe, điểm đón trả khách và trên các tuyến đường.
12345
Previous Page 1-15 Next Page