Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính SGTVT  
30/06/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.
30/09/2020
Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam vừa có quyết định công bố TTHC và danh mục TTHC ban hành mới, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết Sở GTVT Hà Nam.
31/07/2020
Sở GTVT vừa có văn bản triển khai thực hiện hiện kế hoạch truyền thông thực hiện hiện TTHC trên môi trường điện tử.
123
Previous Page 1-15 Next Page