Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính SGTVT  
30/06/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.
30/09/2020
Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam vừa có quyết định công bố TTHC và danh mục TTHC ban hành mới, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết Sở GTVT Hà Nam.
31/07/2020
Sở GTVT vừa có văn bản triển khai thực hiện hiện kế hoạch truyền thông thực hiện hiện TTHC trên môi trường điện tử.
18/07/2018
Để có cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở GTVT; phát huy những kết quả đạt được, chấn chỉnh những tồn tại hạn chế; tiếp tục rà soát, thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa về thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính.
30/01/2018
Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại buổi làm việc với các đồng chí Thứ trưởng, lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ nhằm rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính; công tác kiểm tra chuyên ngành GTVT năm 2017 và kế hoạch 2018 của Bộ GTVT.
12
Previous Page 1-15 Next Page