Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nam
UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 724/QĐ-UBND Công bố .danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nam
     Theo đó, ​Công bố 16 danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nam​. Quyết định có hiệu lúc kể từ ngày 01/6/2024
     Nội dung chi tiết quyết định: QĐ 724UBND.pdf