Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

06/10/2022
UBND tỉnh Hà Nam vừa có quyết định Phê duyệt Dự án Sửa chữa mặt cầu Vịn, mặt đường các đoạn Km3+450-Km4+100, Km5+180-Km5+300, Km5+400-Km5+650, Km5+850-Km6+00 trên tuyến ĐT.494C với những nội dung chính như sau:
23/08/2022
UBND tỉnh Hà Nam vừa có quyết định Phê duyệt Dự án Sửa chữa mặt đường, xử lý gia cố mái taluy trái tuyến đoạn Km6+730-Km7+030 trên tuyến ĐT.495, với những nội dung như sau:
23/08/2022
UBND tỉnh Hà Nam vừa có quyết định phê duyệt Dự án sửa chữa mặt đường kết hợp gia cố xử lý sạt trượt mái taluy đoạn Km14+600-Km15+400 trên tuyến ĐT.495 với những nội dung như sau: