Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
25/09/2020
Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 10 năm 2020.
25/09/2020
Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 10 năm 2020.
25/09/2020
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản thông báo văn bản của Bộ Ngoại giao về việc phía Lào thông báo gia hạn các chính sách đối với các loại cửa khẩu trên toàn quốc trong bối cảnh dịch Covid- 19 để các đơn vị, cá nhân biết, triển khai thực hiện.
23/09/2020
Sở GTVT vừa có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định về việc sắp xếp, điều chuyển hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định đang hoạt động tại bến xe Cầu Rào Hải Phòng sang bến xe khách khác.
18/09/2020
Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo danh sách 377 phù hiệu và 96 Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/9/2020.
09/09/2020
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản thông báo 06 phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng của các đơn vị và cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đề nghị dừng kinh doanh, báo mất phù hiệu xe.
09/09/2020
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn và các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình về việc chấn chỉnh công tác quản lý lái xe, bộ phận quản lý an toàn giao thông; thực hiện truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình.
09/09/2020
Sở GTVT Hà Nam vừa có Quyết định thu hồi phù hiệu xe ô tô tải 90C-045.82 do Sở GTVT Hà Nam cấp cho hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chung.
08/09/2020
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc thay đổi hệ thống tra cứu GPLX của Tổng cục Đường bộ VN.
08/09/2020
Sở GTVT vừa có văn bản triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến đổi GPLX và cấp mới GPLX tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
07/09/2020
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản gửi các bến xe khách, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh thực hiện khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận chuyển hành kháchđi/đến thành phố Đà Nẵng.
07/09/2020
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo gửi các Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tăng cường quản lý công tác tuyển sinh học thi lấy giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
01/09/2020
Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo đăng ký xe máy chuyên dùng không còn giá trị sử dụng đối với Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng: số 179/ XMCD; Biển số 90LA- 0081 đăng ký lần đầu ngày 25/4/2017 của Công ty TNHH Xây dựng và thương mại HTP không còn giá trị sử dụng.
28/08/2020
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe khách và các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 300/TB-VPCP ngày 14/8/2020.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page