Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
14/05/2024
Ngày 02/04/2024 của Sở GTVT Hà Nam về việc thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của Công ty TNHH Vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng. Tuy nhiên đến ngày 09/04/2024, đơn vị vẫn chưa thực hiện nộp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và toàn bộ phù hiệu theo Quyết định số 90/QĐ-SGTVT ngày 02/04/2024 của Sở GTVT Hà Nam. Ngày 14/5/2024 Sở GTVT Hà Nam có thông báo yêu cầu Công ty TNHH vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng có trách nhiệm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải và không đưa phương tiện nêu trên vào hoạt động, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra vi phạm.
14/05/2024
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và căn cứ văn bản của Công ty TNHH Thiết Yến về việc trả lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu của xe ô tô; Ngày 14/5/2024, Sở GTVT thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cấp lần 1, số 934/GPKDVT cấp ngày 28/02/2017 và 01 phù hiệu đã cấp đối với Công ty TNHH Thiết Yến không còn giá trị sử dụng kể từ ngày thông báo.
14/05/2024
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các đề nghị dừng kinh doanh vận tải của các các tổ chức, cá nhân. Ngày 14/5/2024, Sở GTVT Hà Nam có thông báo 13 phù hiệu của 12 tổ chức, cá nhân.
06/05/2024
Để tăng cường công tác quản lý, tránh tình trạng tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù hiệu trong hoạt động kinh doanh vận tải; đồng thời xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm về hoạt động vận tải đường bộ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Sở giao thông vận tải Hà Nam thông báo 16 phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng
06/05/2024
Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản yêu cầu phòng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp tổ chức phổ biến, tuyên truyền tới công chức, viên chức, nhân viên các nội dung trọng tâm của Nghị định số 44/NĐ-CP, ngày 24/4/2024; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định trên. Giao phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông nghiên cứu các nội dung của Nghị định, hướng dẫn cụ thể, chi tiết các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo quy định.
25/04/2024
Ngày 16 tháng 04 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Sở GTVT Hà Nam có văn bản triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, CCVC và giao cho phòng QLVT,PT&NL tham mưu thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao và hướng dẫn cụ thể, chi tiết các đơn vị vận tải, các Trung tâmđào tạolái xe, sát hạchtrên địa bàn,tổ chức thực hiện nghiêm túc, áp dụng đúng các nội dung được quy định tạiNghị định số 41/NĐ-CP; tiếp tục nghiên cứuđểthammưu rà soát, trình công bố các thủ tục hành chínhliên quan đến lĩnh vực quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xetheo quy định
22/04/2024
Căn cứ Công văn số 1402/VPUB-HCCKSTT ngày 19/4/2024 về việc công khai hồ sơ trễ hạn tháng 03/2024 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Sở GTVT công khai 02 công chức giải quyết hồ sơ trễ hạn tháng 03/2024 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.
20/04/2024
Để thực hiện đúng các quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến đến người lái xe về quy định về khám sức khỏe cho người lái xe.
12/04/2024
Để nâng cao chất lượng công tác thẩm định các dự án giao thông, nâng cao trách nhiệm của Chủ đầu tư, thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, Bộ, UBND tỉnh kịp thời đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ; Sở GTVT Hà Nam ban hành văn bản đề nghị các Chủ đầu tư lưu ý một số nội dung trước khi gửi hồ sơ trình thẩm định theo phân cấp về Sở GTVT Hà Nam.
12/04/2024
Để thực hiện tốt công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục/công trình góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư; Sở GTVT Hà Nam ban hành văn bản đề nghị các Chủ đầu tư lưu ý một số nội dung trước khi gửi hồ sơ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng theo phân cấp về Sở GTVT Hà Nam.
11/04/2024
Ngày 31/3/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2024/NĐ-CP quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các Qúy cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ nghiên cứu, tuyên truyền và triển khai thực hiện.
11/04/2024
Ngày 31/3/2024 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nam, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị kinh doanh vận tải và Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ nghiên cứu, tuyên truyền và triển khai thực hiện.
11/04/2024
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3779/BGTVT-VT ngày 09/4/2024 về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5 năm 2024. Giám đốc Sở Giao thông vận tải yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thực hiện tốt một số nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ.
07/04/2024
Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 423/UBND-VXNV ngày 15/3/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 04/4/2024, Sở GTVT Hà Nam có văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ đến các phòng, đơn vị thuộc Sở
02/04/2024
Ngày 30/11/2023, Cục ĐBVN đã ban hành Quyết định số 4934/QĐ-CĐBVN về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS 47:2023/CĐBVN về việc thiết kế điểm dừng đón, trả khách tuyến cố định, tuyến xe buýt liên tỉnh ngoài đô thị). Sở GTVT Hà Nam đề nghị các Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, triển khai và áp dụng thực hiện.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
29/03/2024
Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp Kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. Sở GTVT Hà Nam phối hợp với Trung tâm CNTT Bộ Giao thông vận tải bổ sung chức năng phê duyệt, cấp tài khoản, sửa đổi thông tin tài khoản đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải thuộc phạm vi quản lý của Sở trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến vận tải đường bộ