Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Tuyên truyền CCHC  
29/03/2024
Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp Kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. Sở GTVT Hà Nam phối hợp với Trung tâm CNTT Bộ Giao thông vận tải bổ sung chức năng phê duyệt, cấp tài khoản, sửa đổi thông tin tài khoản đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải thuộc phạm vi quản lý của Sở trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến vận tải đường bộ
06/03/2024
Nhằm đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính đặc biệt thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia nói; Sở Giao thông vận tải Hà Nam quyết định thành lập Tổ triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia để hướng dẫn, hỗ trợ công dân đăng ký tài khoản, thực hiện đổi giấy phép lái xe và thực hiện quy trình giải quyết TTHC đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
04/11/2023
Để việc triển khai dịch vụ công toàn trình cấp đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại tỉnh Hà Nam đối với người dân được thuận tiện, hiệu quả hơn, Sở Giao thông vận tải tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ dịch vụ công toàn trình đối TTHC “Cấp đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp”
16/06/2023
Sở GTVT ban hành Quyết định số 154/QĐ-SGTVT ngày 16/6/2023 thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Dịch vụ công (DVC) trực tuyến toàn trình đổi Giấy phép lái xe (GPLX) trên Cổng DVC Quốc gia, gồm 07 thành viên.
10/06/2023
Ông Nguyễn Xuân Cường, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) cho biết, quán triệt thực hiện các chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ GTVT, Cục ĐBVN đã quyết liệt, chủ động tổ chức chức hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm 2023; với sự thống nhất, tập trung trong công tác chỉ đạo điều hành và tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức; qua 6 tháng đầu năm Cục ĐBVN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra.
24/05/2023
Để phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, đạt kết quả toàn diện, SởGiao thông Vận tải Hà Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023 - 2025”
19/01/2023
Nhằm nâng cao nhận thức và vai trò trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt Kế hoạch CCHC năm 2023 đã đề ra; Sở Giao thông vận tải ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.
30/06/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.
31/07/2020
Sở GTVT vừa có văn bản triển khai thực hiện hiện kế hoạch truyền thông thực hiện hiện TTHC trên môi trường điện tử.