Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục tuyên truyền triển khai dịch vụ công toàn trình đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên Cổ...

Chuyển đổi số  
Tiếp tục tuyên truyền triển khai dịch vụ công toàn trình đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
Để việc triển khai dịch vụ công toàn trình cấp đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại tỉnh Hà Nam đối với người dân được thuận tiện, hiệu quả hơn, Sở Giao thông vận tải tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ dịch vụ công toàn trình đối TTHC “Cấp đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp”
     Nội dung văn bản: 1688 .tuyen truyen dvc đổi gplx trên cổng QG.pdf
     Hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ chi tiết: DaotaoQTmoi xxx.pptx