Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.
         Theo đó, từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 không nộp hồ sơ trực tiếp tiếp bằng bản giấy hoặc qua hệ thống bưu chính đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định bố trí cán bộ, trang thiết bị cần thiết để triển khai việc đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP. Văn phòng sở và phòng QLVTPTNL phối hợp bố trí cán bộ, trang thiết bị cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ nộp bằng hình thức trực tuyến theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.
          Tài liệu hướng dẫn áp dụng cho đơn vị kinh doanh vận tải: https://tuyenvantai.mt.gov.vn/assets/qlvt/files/huong_dan_dn.pdf.
          Tài liệu hướng dẫn áp dụng cho Sở Giao thông vận tải tại địa chỉ: https://tuyenvantai.mt.gov.vn/assets/qlvt/files/huong_dan_cb.pdf.
          Đầu mối hỗ trợ kỹ thuật: Ông Nguyễn Văn Chung, điện thoại: 0978.882.939; Hotline: 19000318; email: bophanhotro@mt.gov.vn.​​​​