Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
21/09/2021
Sở GTVT vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục tăng cường thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tại Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT, ngày 24/8/2021 của Bộ GTVT.
14/09/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.
10/09/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có băn chỉ đọa các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19.
07/09/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị vận tải trên địa bàn và Hiệp hội vận tải ô tô Hà Nam đôn đốc triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa.
06/09/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 9 năm 2021.
06/09/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 9 năm 2021.
01/09/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị Kinh doanh vận tải và các Bến xe trên địa bàn tỉnh tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự vận tải trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2021 và khai giảng năm học mới.
27/08/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Hà Nam và các đơn vị vận tải trên địa bàn triển khai sử dụng phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa.
27/08/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản gửi Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Hà Nam và các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa.
26/08/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản gửi các cơ quan hướng dẫn tạm thời việc kiểm tra phương tiện, nhận diện, điều phối xe luồng xanh.
23/08/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản hướng dẫn gửi tới các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan nội dung hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng HKQT để thực hiện chuyến bay.
19/08/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tăng cường theo dõi và chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page