Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phối hợp tuyên truyền quy định về khám sức khỏe cho người lái xe

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Phối hợp tuyên truyền quy định về khám sức khỏe cho người lái xe
Để thực hiện đúng các quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến đến người lái xe về quy định về khám sức khỏe cho người lái xe.
      Theo đó, trong thời gian qua, trước thông tin Bộ Y tế ban hành Quyết định số 295/QĐ-BYT ngày 06/02/2024 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó, bãi bỏ thủ tục hành chính "cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe", "khám sức khỏe định kì cho người lái xe ô tô”, nhiều người cho rằng điều này đồng nghĩa với việc khi đi thi hay đổi bằng lái xe không cần khám sức khỏe nữa. 

      Để thực hiện đúng các quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến đến người lái xe một số nội dung sau:

       1. Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định về những trường hợp lái xe bắt buộc phải khám sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ gồm: Lái xe kinh doanh vận tải; người đăng ký dự học và sát hạch để được cấp Giấy phép lái xe (GPLX); đến hạn đổi đối với GPLX có thời hạn. Do đó những ngày vừa qua trên các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc Bộ Y tế bãi bỏ quy định khám sức khỏe cho người lái xe là hoàn toàn không chính xác.

       2. Khám sức khoẻ cho người lái xe được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2015/TT-BYT ngày 21/8/20215 của Bộ Y tế - Bộ Giao thông vận tải Quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ của người lái xe, việc khám sức khoẻ định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe.

      3. Để phục vụ việc cấp đổi GPLX trực tuyến, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám sức khỏe cho người lái xe tiếp tục thực hiện việc liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT theo hướng dẫn tại Công văn số 1171/BYT-KCB ngày 08/3/2023 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cập nhật thủ công dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định BHYT phục vụ Đề án 06. Do đó việc cấp đổi GPLX trên Cổng DVC Quốc gia vẫn thực hiện bình thường.