Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế, giấy phép liên vận trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến quốc gia.

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế, giấy phép liên vận trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến quốc gia.
      Để giảm thời gian nộp hồ sơ và tạo thuận lợi cho các đơn vị vận tải hoạt động vận tải quốc tế; Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo tới các đơn vị hoạt động vận tải đường bộ quốc tế về việc nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép vận tải đường bộ, giấy phép liên vận và giấy phép vận tải đối với vận tải liên vận Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào và vận tải CLV trên cổng thông tin một cửa quốc gia tại trang: vnsw.gov.vn (tài liệu hướng dẫn sử dụng: truy cập trang vnsw.gov.vn - “Triển khai cơ chế một cửa quốc gia…” - “Bộ giao thông vận tải” - doanh nghiệp click vào tên thủ tục để tải tài liệu liên quan).  
      Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo đến các đơn vị biết, thực hiện./.​