Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành lập Tổ triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Tuyên truyền CCHC  
Thành lập Tổ triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
Nhằm đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính đặc biệt thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia nói; Sở Giao thông vận tải Hà Nam quyết định thành lập Tổ triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia để hướng dẫn, hỗ trợ công dân đăng ký tài khoản, thực hiện đổi giấy phép lái xe và thực hiện quy trình giải quyết TTHC đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
     Thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai đẩy mạnh DVC trực tuyến toàn trình đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại Văn bản số số 3635/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 07/06/2023; Sở GTVT đã ban hành quyết định số 154/QĐ-SGTVT ngày 16/6/2023, quyết định số 26/QĐ-SGTVT ngày 01/02/2024 về việc thành lập Tổ triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình  đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Căn cứ tình hình thực tế, ngày 05/3/2024 quyết định số 51/QĐ-SGTVT thành lập Tổ triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình  đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia thay thế quyết định cũ.
      Theo đó, Tổ công tác có nhiệm vụ:

      1. Hướng dẫn, hỗ trợ công dân đăng ký tài khoản, thực hiện đổi giấy phép lái xe (cập nhật thông tin, chụp đăng tải ảnh chân dung, thành phần hồ sơ theo quy định), hướng dẫn công dân đối soát dữ liệu sức khỏe điện tử, kiểm tra vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, hướng dẫn công dân làm thủ tục thanh toán trên cổng dịch vụ công và đăng ký chuyển phát giấy phép lái xe về nhà (tận tay công dân) qua dịch vụ bưu chính công ích.

      2. Phối hợp với Bưu điện để triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe trong việc hỗ trợ tiếp nhận và chuyển phát giấy phép lái xe.

      3. Thường xuyên thống kê số lượng hồ sơ theo ngày, tuần, tháng và ý kiến công dân về khó khăn, vướng mắc báo cáo lãnh đạo Sở GTVT; gửi Cục ĐBVN tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải và có kế hoạch điều chỉnh, tái cấu trúc phần mềm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi thực hiện Dịch vụ công và một số nhiệm vụ theo chỉ đạo của Cục ĐBVN./.