Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở GTVT thành lập Tổ triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Sở GTVT thành lập Tổ triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
Sở GTVT ban hành Quyết định số 154/QĐ-SGTVT ngày 16/6/2023 thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Dịch vụ công (DVC) trực tuyến toàn trình đổi Giấy phép lái xe (GPLX) trên Cổng DVC Quốc gia, gồm 07 thành viên.

Tổ công tác có nhiệm vụ:

Hướng dẫn, hỗ trợ công dân đăng ký tài khoản, thực hiện đổi giấy phép lái xe (cập nhật thông tin, chụp đăng tải ảnh chân dung, thành phần hồ sơ theo quy định), hướng dẫn công dân đối soát dữ liệu sức khỏe điện tử, kiểm tra vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, hướng dẫn công dân làm thủ tục thanh toán trên cổng dịch vụ công và đăng ký chuyển phát giấy phép lái xe về nhà (tận tay công dân) qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Phối hợp với Bưu điện để triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe trong việc hỗ trợ tiếp nhận và chuyển phát giấy phép lái xe.

Thường xuyên thống kê số lượng hồ sơ theo ngày, tuần, tháng và ý kiến công dân về khó khăn, vướng mắc báo cáo lãnh đạo Sở GTVT; gửi Cục ĐBVN tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải và có kế hoạch điều chỉnh, tái cấu trúc phần mềm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi thực hiện Dịch vụ công và một số nhiệm vụ theo chỉ đạo của Cục ĐBVN.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Tổ trưởng phân công.

Tổ công tác hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên của Tổ công tác hưởng chế độ liên quan theo quy định hiện hành.