Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đường sắt cấp tỉnh và thủ tục hành chính bị bãi bỏ tr...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đường sắt cấp tỉnh và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam
    Theo đó, UBND tỉnh công bố 03 TTHC trong lĩnh vực đường sắt cấp tỉnh và hủy bỏ 01 TTHC lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết Sở GTVT.
    Nội dung Quyết định" QĐ 1010 -đường sắt, bãi bỏ ĐK.pdf