Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đường sắt cấp tỉnh và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam

Thủ tục hành chính SGTVT  
Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đường sắt cấp tỉnh và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam
    Theo đó, UBND tỉnh công bố 03 TTHC trong lĩnh vực đường sắt cấp tỉnh và hủy bỏ 01 TTHC lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết Sở GTVT.
    Nội dung Quyết định" QĐ 1010 -đường sắt, bãi bỏ ĐK.pdf

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT CẤP TỈNH

 

TTThủ tục hành chính​Cơ quan thực hiện
1Chấp thuận chủ trương kết nối các tuyến đường sắt
UBND cấp tỉnh
2Cấp Giấy phép kết nối các tuyến đường sắt
UBND cấp tỉnh
3Gia hạn giấy phép kết nối, bãi bỏ kết nối các tuyến đường sắt
UBND cấp tỉnh


B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM

TTThủ tục hành chínhCơ quan thực hiện
1Chấp thuận chủ trương kết nối các tuyến đường sắtCác Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tình

 


Tin liên quan