Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh H...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam
      Ngày 16/9/2022, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1739/QĐ-UBND công bố công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam.
     Nội dung Quyết định: QĐ 1739 công bố bãi bỏ 2022.pdf