Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT Hà Nam
Nội dung Quyết định: 2314.pdf
Nội dung thủ tục hành chính: Nội dung TTHC QĐ2314 ngay 15.12.2022.docx

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÀ NAM