Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu hồi 19 phù hiệu của 15 đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm tốc độ tháng 1/2024 theo quy định

Vận tải, Phương tiện và Người lái  
Thu hồi 19 phù hiệu của 15 đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm tốc độ tháng 1/2024 theo quy định
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở GTVT vừa có quyết định hu hồi 19 phù hiệu của 15 đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm tốc độ theo quy định.
        Theo đó, 19 phù hiệu của 15 đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm tốc độ theo quy định ​​không còn giá trị sử dụng từ ngày Quyết định có hiệu lực (ngày 23/4/2024). Lý do thu hồi phù hiệu: Trích xuất dữ liệu từ Thiết bị giám sát hành trình trong tháng 01/2024 cho thấy các phương tiện có từ 05 lần trở lên vi phạm tốc độ/1000km xe chạy (không tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 05 km/h trở xuống) theo quy định tại điểm b khoản 10 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.
        Sở GTVT Hà Nam đề nghị ​các đơn vị có phương tiện vi phạm của Quyết định này có trách nhiệm:

        - Nộp lại phù hiệu trong danh sách thu hồi về Phòng Quản lý Vận tải phương tiện và người lái – Sở Giao thông vận tải Hà Nam trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định có hiệu lực. Trường hợp không nộp lại phù hiệu đúng thời gian quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 28 Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ (sửa đổi tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP);

        - Không được sử dụng phương tiện bị thu hồi phù hiệu để tham gia hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu, theo quy định tại điểm b, khoản 12, Điều 22 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP;

        - Tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động của bộ phận theo dõi an toàn giao thông; yêu cầu đội ngũ lái xe nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về tốc độ và thời gian lái xe; thường xuyên kiểm tra thiết bị giám sát hành trình để đảm bảo duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, hoạt động liên tục và truyền dẫn dữ liệu theo quy định;

        - Nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phương tiện để tham gia hoạt động kinh doanh vận tải, đơn vị phải làm thủ tục để được cấp lại phù hiệu kinh doanh vận tải theo quy định tại khoản 8, Điều 1 của Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ.

        Nội dung quyết định: 116.pdf

        Danh sách phương tiện bị thu hồi phù hiệu: ​vptd tháng 1.2024.xlsx​​