Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng của Công ty TNHH Vận tải và xử l...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng của Công ty TNHH Vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng
Ngày 02/04/2024 của Sở GTVT Hà Nam về việc thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của Công ty TNHH Vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng. Tuy nhiên đến ngày 09/04/2024, đơn vị vẫn chưa thực hiện nộp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và toàn bộ phù hiệu theo Quyết định số 90/QĐ-SGTVT ngày 02/04/2024 của Sở GTVT Hà Nam. Ngày 14/5/2024 Sở GTVT Hà Nam có thông báo yêu cầu Công ty TNHH vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng có trách nhiệm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải và không đưa phương tiện nêu trên vào hoạt động, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra vi phạm.
    Theo đó, để ngăn ngừa đơn vị tiếp tục sử dụng Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu còn hiệu lực hoặc chỉnh sửa phù hiệu đã hết hạn sử dụng để tham gia hoạt động kinh doanh vận tải, Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cấp lần 2, số 2874/GPKDVT  ngày 06/02/2024 và phù hiệu đã cấp đối với Công ty TNHH vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng không còn giá trị sử dụng kể từ ngày thông báo và đề nghị các cơ quan, lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra, kiểm soát nếu phát hiện tổ chức, cá nhân sử dụng phù hiệu nêu trên thì tiến hành thu hồi và xử lý theo quy định. 
    

DANH SÁCH

Phù hiệu xe ô tô của Công ty TNHH VT và XLNM Thịnh Vượng


STT​Biển kiểm soátSố phù hiệuNgày cấpNgày hết hạnLoại hình
190C-039.46ĐK352400005826/02/202426/02/2031Xe Đầu kéo
290C-069.75XT352400015023/02/202423/02/2031Xe Tải
390C-077.52XT352400015123/02/202423/02/2031Xe Tải