Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
29/03/2024
Nhằm tăng cường phối hợp trong công tác quản lý tránh thất thu thuế đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, xe trá hình. Ngày 29/3/2024 Sở GTVT có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải tren địa bàn và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.
24/01/2024
Căn cứ nhiệm vụ, kế hoạch và Chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải; để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024; ngày 23/01/2024, Sở Giao thông vận tải xây dựng Chương trình công tác năm 2024.
12/01/2024
Nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của sở, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong các lĩnh vực công tác; trong 2 ngày 11/01, 12/01/2024, lãnh đạo sở đã tổ chức 3 buổi làm việc với 03 nhóm phòng, đơn vị có nhiệm vụ chuyên môn tương đồng: Thanh tra sở và Trạm Kiểm soát tải trọng xe lưu động; Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện GTVT và Trung tâm Sát hạch xe cơ giới đường bộ; các phòng Quản lý Kết cấu Hạ tầng giao thông, Quản lý Chất lượng, Kế hoạch- Tài chính và Ban Quản lý Bảo trì Kết cấu hạ tầng giao thông.
11/01/2024
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Cục đường bộ Việt Nam về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024, Sở GTVT ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các Bến xe khách trên địa bàn và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.
09/01/2024
Căn cứ các quy định hiền hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nam thực hiện khai thác dữ liệu tháng 11/2023 giám sát hành trình (GSHT) từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ TB.GSHT thuộc Tổng cục đường bộ Việt Nam (nay là Cục đường bộ Việt Nam). Kết quả: 2533 xe không truyền dữ liệu, 30 xe vi phạm tốc độ và 529 xe vi phạm thời gian lái xe.
08/01/2024
Căn cứ các quy định Luật tiếp công dân, Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên của sở GTVT Hà Nam năm 2024.
02/01/2024
Căn cứ các uyết định của Ủy ban nhân dân tải tỉnh Hà Nam về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam; Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam trân trọng thông báo, giới thiệu chức danh, chữ ký và số điện thoại: Ông Trương Quốc Bảo - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam; Ông Nguyễn Thế Thích - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị biết để thuận tiện trong quá trình liên hệ công tác.
28/12/2023
Căn cứ các quy định về công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Sở Giao thông vận tải công khai danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ, TTHC trễ hạn tháng 11/2023 trong nội bộ cơ quan và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở gồm 13 hồ sơ trễ hạn và 01 công chức giải quyết trễ hạn
28/12/2023
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở GTVT thông báo danh sách 08 xe ô tô được cấp mới, cấp lại phù hiệu xe hợp đồng từ ngày 16/11/2023 đến ngày 15/12/2023
20/12/2023
Căn cứ các quy định hiện hành về về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở Giao thông vận tải Hà Nam Thông báo danh sách 39 Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và 103 phù hiệu ô tô các loại đã được cấp từ ngày 16/11/2023 đến ngày 15/12/2023
20/12/2023
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh báo cáo giải trình làm rõ kết quả khắc phục (gửi kèm theo tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm; trường hợp các đơn vị ngừng kinh doanh đối với các xe ô tô không truyền dữ liệu, yêu cầu báo cáo nộp, nộp kèm theo phù hiệu)
27/11/2023
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh chấn chỉnh công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Sở GTVT công khai danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ, TTHC trễ hạn tháng 10/2023 trong nội bộ cơ quan và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở gồm 01 hồ sơ trễ hạn và 02 công chức giải quyết trễ hạn
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page