Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông tin về biểu đồ xe chạy  
Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Sở GTVT Hà Nam vừa Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
   Quyết định công bố: QĐ135.pdf
   Biểu đồ: BIỂU ĐỒ THÁNG QUÝ I 2020.xls
mt.gov.vn