Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam quý...

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông tin về biểu đồ xe chạy  
Phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam quý I năm 2020
Sở GTVT Hà Nam vừa phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam quý I năm 2020
      Quyết định công bố: QD45.pdf
      Biểu đồ chạy xe: BIỂU ĐỒ THÁNG QUÝ I 2021.xls