Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh quý II năm 2024 trên đ...

Vận tải, Phương tiện và Người lái  
Quyết định phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh quý II năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 31/5/2024, Sở GTVT ban hành quyết định số 165/QĐ-SGTVT phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải  hành khách cố định liên tỉnh quý II năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 291/QĐ-SGTVT, ngày 12/10/2023 của Sở GTVT Hà Nam về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
     Nội dung Quyết định: 165.pdf
     Biểu đồ chạy xe: BIỂU ĐỒ THÁNG QUÝ II 2024.xlsx