Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2018

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông tin về biểu đồ xe chạy  
Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2018
            Ngày 07/3/2017, Sở GTVT Hà Nam ban hành Quyết định số 48/QĐ-SGTVT ngày 09/3/2018 về việc Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2018​.
            Nội dung quyết định48.signed.pdf
            Biểu đồ: BIỂU ĐỒ THÁNG 03 - 2018.xls