Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 9/2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 9/2023
      Theo đó, trong tháng 9/2023, Sở GTVT tổ chức 02 sát hạch lái xe mô tô hạng A1 vào các ngày 10 và 24 của cơ sở đào tạo Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úc tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện theo quy định, cụ thể:
     
TT​

NGÀY

 SÁT HẠCH

KHÓACƠ SỞ ĐÀO TẠOĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCHGHI CHÚ
1

Sáng ngày

10/9/2023

K15;

K16

Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện 
2

Sáng ngày

24/9/2023

K17;

K18

Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện 

Tin liên quan