Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo bổ sung lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 12/2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo bổ sung lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 12/2023
Căn cứ Tờ trình số 542/TTr-VU ngày 21/12/2023 của Trường Trung cấp nghề GT&XD Việt Úc về việc xin bổ sung kỳ sát hạch và các quy định hiện hành. Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo bổ sung lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 12/2023.
      Theo đó, bổ sung 01 khóa sát hạch lái xe ô tô của trường Trung cấp nghê Giao thông xây dựng Việt Úc, cụ thể sau:
TT

NGÀY

 SÁT HẠCH

HẠNG - KHÓACƠ SỞ ĐÀO TẠOGHI CHÚ
1Sáng ngày 30/12/2023

B1(stđ) – K90, K91; B2 – K169, K170;

C – K92.

Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc 
     Giao Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc phối hợp với các Trung tâm sát hạch lái xe sắp xếp, bố trí lịch sát hạch đã đăng ký và thông báo cho các học viên biết thực hiện./.