Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu hồi phù hiệu xe vi phạm hoạt động vận tải tháng 4/2018

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông báo vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình  
Thu hồi phù hiệu xe vi phạm hoạt động vận tải tháng 4/2018
       

       Ngày 24/9/2018, Sở GTVT vừa ban hành quyết định số 378/QĐ-SGTVT về việc thu hồi phù hiệu xe vi phạm hoạt động vận tải tháng 4/2018. Theo đó, quyết định thu hồi 215 phù hiệu xe vi phạm điểm g khoản 4 Điều 22 Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT, ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô như phương tiện không truyền dữ liệu 7 ngày liên tục, phương tiện vi phạm thời gian lái xe, phương tiện vi phạm tốc độ. 

       Trong thời gian 07 ngày, kể từ ngày ký Quyết định thu hồi phù hiệu, đơn vị phải có trách nhiệm nộp lại phù hiệu về Sở Giao thông Vận tải Hà Nam (qua phòng Quản lý vận tải, phương tiện &người lái). Trường hợp không nộp hoặc kéo dài thời gian nộp phù hiệu theo quy định, Sở Giao thông vận tải không cấp lại phù hiệu cho phương tiện bị thu hồi trong thời hạn 06 (sáu) tháng.
      Danh sách các phương tiện bị thu hồi phù hiệu của các cá nhân, tổ chức: ​378.pdf


Phòng QLVTPTNL