Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình tháng 07/2018

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông báo vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình  
Chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình tháng 07/2018
          Sở GTVT Hà Nam vừa ký văn bản về việc chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình tháng 07/2018. Theo đó, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải căn cứ phương tiện vi phạm của đơn vị, tổ chức chấn chỉnh, khắc phục ngay và xử lý vi phạm theo quy chế của đơn vị. Nếu có vướng mắc thì báo cáo giải trình về Sở trước ngày 12/10/2018, Sở xem xét mức độ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật; Phòng Quản lý vận tải, PT&NL phối hợp cùng Thanh tra tham mưu cho Lãnh đạo Sở để xử lý các vi phạm theo quy định, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và thực hiện việc thu hồi phù hiệu theo quy định. Thanh tra Sở kiểm tra, đôn đốc và xử lý (nếu có) theo quy định đối với đơn vị không nộp hoặc kéo dài thời gian nộp phù hiệu phương tiện vi phạm về Sở  GTVT Hà Nam (theo Quyết định thu hồi phù hiệu). ​
         

DANH SÁCH VI PHẠM  HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI QUA TBGSHT THÁNG 7/2018PHỤC LỤC I.docx

DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN BỊ XỬ LÝ THÔNG QUA TBGSHT THÁNG 7/2018 : ​PHỤ LỤC II.docx


Phòng QLVTPTNL