Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu hồi phù hiệu xe vi phạm hoạt động vận tải

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông báo vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình  
Thu hồi phù hiệu xe vi phạm hoạt động vận tải
        Ngày 16/5/2018, Sở GTVT ký quyết định định Thu hồi phù hiệu xe vi phạm hoạt động vận tải. Theo đó, c​ăn cứ các biên bản làm việc giữa Phòng QLVT,PT&NL, Thanh tra Sở và các đơn vị kinh doanh vận tải; kết quả rà soát vi phạm thông qua thiết bị GSHT tháng 2 và tháng 3 năm 2018 quyết định thu hồi 69 phù hiệu xe vi phạm hoạt động vận tải thời hạn 01 (một) tháng do vi phạm điểm đ, g khoản 4 Điều 22 Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT, ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô​, trong đó có 57 phương tiện không truyền dữ liệu 7 ngày liên tục và 12 phương tiện vi phạm thời gian lái xe > 4h. Xem nội dung chi tiết Quyết định: 151.signed.pdf
Phòng QLVTPTNL