Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo thay thế xe vận chuyển hành khách bằng xe buýt tuyến HN08

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông tin các tuyến xe buýt  
Thông báo thay thế xe vận chuyển hành khách bằng xe buýt tuyến HN08

Ngày 15/3/2017, Sở GTVT Hà Nam thông báo thay thế xe vận chuyển hành khách bằng xe buýt tuyến HN08. Theo đó, Sở GTVT Hà Nam chấp thuận đề nghị thay thế 02 xe buýt tuyến HN08(Hà Nam – Hưng Yên) của Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên vận tải Hải Đăng.

 

TT

Xe ngừng khai thácXe thay thế
Biển kiểm soátLoại xeBiển kiểm soátLoại xe
134B-011.51Hoàng Trà B4090B-004.38Transinco B40
234B-003.73Hoàng Trà B4090B-005.53Transinco B40

 Đồng thời, Sở yêu cầu Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên vận tải Hải Đăng chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh vận tải bằng xe buýt, giữ ổn định tần suất hoạt động trên tuyến./.

Phòng QLVTPTNL