Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo điều chỉnh giờ xuất bến tuyến vận tải khách cố định (TT.Hà Nam - Sơn La)

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông tin các tuyến xe buýt  
Thông báo điều chỉnh giờ xuất bến tuyến vận tải khách cố định (TT.Hà Nam - Sơn La)
Ngày 19/01/2017, Sở GTVT ban hành văn bản số 89/TB-SGTVT về việc Thông báo điều chỉnh giờ xuất bến tuyến vận tải khách cố định (TT.Hà Nam - Sơn La). Theo đó, Sở GTVT Hà Nam chấp thuận giờ điều chỉnh xuất bến như sau:

- Bến đi: Bến xe Trung tâm Hà Nam

- Bến đến: Bến xe Sơn La

- Mã số tuyến: 2690.1111.A

Giờ xuất bến trước khi điều chỉnhGiờ xuất bến trước khi điều chỉnh

BX. Trung tâm

Hà Nam

BX. Sơn La

BX. Trung tâm

Hà Nam

BX. Sơn La

18h30

(Ngày chẵn âm lịch)

18h45

(Ngày lẻ âm lịch)

18h30

(Ngày chẵn âm lịch)

20h30

(Ngày lẻ âm lịch)

Số chuyến/tháng và hành trình chạy xe không thay đổi.