Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo biểu trưng (logo) của các doanh nghiệp vận tải taxi

Tin tức sự kiện  
Thông báo biểu trưng (logo) của các doanh nghiệp vận tải taxi
Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2009/NĐ-CP;
Căn cứ thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ GTVT “Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ”.
Sở GTVT Hà Nam thông báo biểu trưng (logo) của Công ty CP vận tải ô tô Hà Nam, Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Hà Nam, Công ty TNHH vận tải Sao Mai, Công ty CP vận tải Kim Khánh, Công ty TNHH Thành Công Hà Nam, Chi nhánh Công ty TNHH TM&DL Nguyên Minh tại Hà Nam. Chi tiết xem tại đây: hanam.gov.vn/sgtvt/TaiLieu/dkms.pdf