Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 08/4/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT về đổi mới, tăng cường quản...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 08/4/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT về đổi mới, tăng cường quản lý, phòng chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ
Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng về đổi mới, tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng và phòng, chống tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh. Sở GTVT Hà Nam ban hành kế hoạch  triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 08/4/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT về đổi mới, tăng cường quản lý, phòng chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ.
       Theo đó, kế hoạch đề ra các nội dung và giải pháp cụ thể thực hiện nhằm quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện đến tổ chức, cá nhân có liên quan công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX) nhận thức đúng, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị về đổi mới, tăng cường quản lý, phòng, chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thực hiện.
       Nội dung kế hoạch: 1574.pdf
Tin liên quan