Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chấp hành Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Hà Nam họp triển khai tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2024-2029

Hội KHKT cầu đường tỉnh Hà Nam  
Ban chấp hành Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Hà Nam họp triển khai tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2024-2029
Ngày 05/3/2024, Ban chấp hành Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Hà Nam tổ chức họp chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Hà Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029.

        Tham dự và chỉ đạo có đ/c Trương Quốc Bảo – Tỉnh ủy viên Giám đốc Sở, Các đ/c Lãnh đạo Sở; Các đồng chỉ Ủy viên Ban chấp hành Hội và các Phòng chuyên môn liên quan.

         Ban chấp hành thống nhất công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Hà Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đó, Giao các phòng có liên quan chuẩn bị tốt công tác nhân sự; tích cực tuyên truyền mục đích ý nghĩa của Đại hội; báo cáo cấp trên công tác nhân sự và dự kiến Đại hội diễn ra cuối tháng 3/2024, đầu tháng 4/2024.​/.


Phòng QLCLCTGT