Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu quả vai trò hoạt động Hội KHKT cầu đường tỉnh Hà Nam, hướng tới tổ chức Đại hội ...

Hội KHKT cầu đường tỉnh Hà Nam  
Hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu quả vai trò hoạt động Hội KHKT cầu đường tỉnh Hà Nam, hướng tới tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2024-2029
Ngày 14/3/2024, Sở GTVT Hà Nam; Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Hà Nam tổ chức Hội nghị họp bàn các giải pháp nâng cao hiệu quả vai trò hoạt động Hội nhằm chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Hà Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở; Các đồng chỉ Ủy viên Ban chấp hành Hội; lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD tỉnh Hà Nam; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã; Lãnh đạo Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, Quản lý đô thị Thị xã Duy Tiên và TP.Phủ Lý; Lãnh đạo các Ban QLDA ĐTXD các huyện, thị xã, thành phố; Các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực GTVT; các phòng, ban liên quan trực thuộc Sở.

14.3.2.jpg

Sau khi nghe Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ II (2016-2020) Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2024-2029), các nội dung có liên quan và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự; đồng chí Kiều Hồng Quảng Phó giám đốc Sở - Chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Hà Nam thống nhất và đề nghị các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực GTVT tích cực tuyên truyền tới tích cực tham gia Hội và giao Thường trực Hội cùng các Phòng ban trực thuộc Sở thực hiện tốt công tác nhân sự và công tác phục vụ để Đại hội diễn ra thành công.

Đơn xin gia nhập hội: Don xin gia nhap Hoi.doc

Thu ngỏ.jpg