Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể làm việc với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ về tình hình triển khai công tác và các hoạt động năm 2014 của Ban

Các hoạt động khác  
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể làm việc với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ về tình hình triển khai công tác và các hoạt động năm 2014 của Ban
Sáng nay (4/3), tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể đã có buổi làm việc với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ GTVT về tình hình triển khai công tác và các hoạt động năm 2014 của Ban.

Tại buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Xuân Thụ - Phó Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ đã báo cáo về tình hình hoạt động của Ban trong năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

Theo đó, thực hiện Công văn số 2581/UBVĐXH13 ngày 24/1/2014 của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ GTVT đã có báo cáo về tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về Bình đẳng giới của Bộ trong phạm vi trách nhiệm quản lý Nhà nước năm 2013 tới Ủy ban. Trong đó, báo cáo nhấn mạnh đến các vấn đề về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục, đào tạo và y tế, gia đình.

Trong năm 2014, Ban sẽ tiếp tục kiện toàn lại Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ GTVT; tổ chức Hội nghị tập huấn về sự tiến bộ của phụ nữ; tham gia ý kiến để tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể thống nhất với ý kiến của nhiều đồng chí thành viên trong Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ GTVT tại buổi làm việc.

Thứ trưởng đề nghị, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cần dự thảo ngay văn bản về công tác vì sự tiến bộ phụ nữ để gửi đến Thủ trưởng, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các đơn vị thuộc Bộ. Văn bản này phải nhấn mạnh được tầm quan trọng của Ban cũng như trách nhiệm trong việc thực hiện thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu Phó Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ rà soát lại Quy chế hoạt động của Trung ương và gửi các thành viên Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ GTVT để các thành viên có ý kiến phản hồi, hoàn thiện trình Bộ xem xét, ban hành; Ban phải có kế hoạch công tác cụ thể, thời gian thực hiện các công việc, trách nhiệm của các thành viên trong Ban; Ban tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014, kết hợp với tổ chức tập huấn về sự tiến bộ của phụ nữ.

Thứ trưởng cũng giao cho Phó Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ là đầu mối phụ trách chính về toàn bộ nội dung của Hội nghị tổng kết cũng như nội dung của chương trình tập huấn. Đối với báo cáo của các đơn vị tại Hội nghị tổng kết công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2013 và phương hướng năm 2014, Thứ trưởng yêu cầu báo cáo phải đánh giá được thực trạng về công tác này của các đơn vị trong năm 2013 và đưa ra được chỉ tiêu cán bộ nữ trong năm 2014 và những năm tiếp theo