Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo cơ quan

Giới thiệu Thông tin về lãnh đạo cơ quan  
Lãnh đạo cơ quan
1. Giám đốc: Đồng chí Trương Quốc Bảo
z2881543564770_679d2b8ee16dcb7f8e8e3ba656c98925.jpg

-  Ngày, tháng, năm sinh: 28/10/1979

- Quê quán: Phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

- Quê quán: Phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

- Ngày vào Đảng: 11/9/2007

 - Ngày chính thức: 11/9/2008

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Xây dựng cầu đường;

- Học vị: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế.

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0979728109

- Email: truongquocbao@hanam.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

1.1. Lãnh đạo, chỉ đạo quản lý chung mọi mặt hoạt động và công tác của Sở, của lãnh đạo Sở, lãnh đạo Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

1.2. Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác sau:

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận tải của tỉnh.

- Công tác tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, cải cách hành chính, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Công tác tài chính, kế toán chung của ngành (đơn vị dự toán cấp 1)

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Công tác tiếp dân, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Công tác thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật và phân công hoặc uỷ quyền của UBND tỉnh.

1.3. Đảm nhiệm các chức danh:

- Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh.

- Chủ tịch Hội đồng lương của Sở.

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng và kỷ luật Sở.

- Trưởng Ban thực hiện Quy chế dân chủ, cải cách hành chính, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm của Sở.

- Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn ngành

- Chỉ Huy trưởng Ban CHQS Sở.

- Một số chức danh khác theo sự phân công của UBND tỉnh.

1.4. Phụ trách các đơn vị sau:

- Văn phòng;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

2. Phó Giám đốc: Đồng chí Kiều Hồng Quảng

O.Quang.jpg

Sinh ngày 03/10/1968

Quê quán: Tượng Lĩnh - Kim Bảng - Hà  Nam

 Nơi thường trú: Phường Trần Hưng Đạo - Phủ Lý- Hà Nam

 Ngày vào Đảng: 3/02/1995

 Ngày chính thức: 3/02/1996

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đường bộ

 Trình độ Chính trị: Cao cấp chính trị

Điện thoại: DĐ: 0986676456

Điện thoại cơ quan: 0226883799.  

Thư điện tử: kieuhongquang@hanam.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

2.1. Giúp Giám đốc Sở:

- Quản lý lĩnh vực xây dựng cơ bản từ công tác chuẩn bị đầu tư đến khi quyết toán dự án, công trình.

- Quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông: Đường bộ, đường sông, đường sắt.

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

2.2. Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác sau:

- Công tác xây dựng cơ bản:

+ Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ đầu tư đối với các công trình xây dựng cơ bản do Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, công tác bảo trì đối với các tuyến đường bộ, đường sông trên địa bàn tỉnh do Sở GTVT làm chủ đầu tư.

+ Chủ trì phối hợp trong công tác Giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trên địa bàn.

+ Chủ trì tổng hợp, đề xuất các cơ chế, chính sách về giải phóng mặt bằng các dự án do Sở làm chủ đầu tư và được UBND tỉnh giao.

- Công tác xây dựng, phát triển giao thông nông thôn.

- Công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn;

- Công tác nội chính.

- Thực hiện một số nhiệm vụ  khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

2.3. Đảm nhận các chức danh:

- Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, cải cách hành chính, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm của Sở.

- Phó Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN ngành.

- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng của Sở.

- Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Hà Nam.

- Ủy viên Ban ATGT tỉnh.

- Một số chức danh khác được UBND tỉnh phân công theo đề nghị của  Giám đốc Sở.

2.4. Phụ trách các đơn vị:

- Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông;

- Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông;

- Thanh tra Sở;

- Ban Quản lý Bảo trì Kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Hà Nam;

3. Phó Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Thế Thích


Sinh ngày: 27/10/1979

Quê quán: Xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Nơi thường trú: Phường Lam Hạ, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

 Ngày vào Đảng: 19/9/2009

 Ngày chính thức: 19/9/2010

 Trình độ chuyên môn: 

 Trình độ Chính trị: Cao cấp chính trị

Điện thoại: DĐ: 0913232162

​Thư điện tử: nguyenthethich@hanam.gov.vn

3.1. Giúp Giám đốc Sở:

- Quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải, phương tiện, người lái, đăng kiểm; chủ đầu tư trong lĩnh vực vận tải, phương tiện, người lái.

- Được ủy quyền là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

3.2. Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác sau:

- Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải, phương tiện và người lái:

+ Công tác quản lý vận tải, quản lý phương tiện, đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải.

+ Công tác quản lý đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện vận tải đường thủy nội địa theo phân cấp.

+ Ký cấp, đổi Giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn, đăng ký xe máy chuyên dùng thi công đường bộ, phương tiện thủy nội địa, phê duyệt cải tạo phương tiện theo phân cấp.

+ Công tác đầu tư phát triển công nghiệp dịch vụ giao thông vận tải.

- Công tác Quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực GTVT của tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải thuộc phạm vi QLNN của Sở theo quy định của pháp luật.

- Công tác hành chính quản trị.

- Công tác quân sự địa phương.

- Hoạt động sáng kiến, thông tin, khoa học công nghệ.

- Công tác thanh niên, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

3.3. Đảm nhận các chức danh:

- Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành.

- Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống cháy nổ của Sở.

- Trưởng Ban Chuyển đổi số của Sở.

- Chủ tịch Hội đồng sáng kiến của Sở.

- Tổ trưởng Tổ Thông tin của Sở.

- Một số chức danh khác được UBND tỉnh phân công theo đề nghị của Giám đốc Sở.

3.4. Phụ trách các đơn vị:

- Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và người lái;

- Trạm Kiểm soát tải trọng xe lưu động tỉnh Hà Nam.

- Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Hà Nam;

- Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hà Nam;


Tin liên quan