Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch các vị trí đấu nối mạng lưới đường bộ, các vị trí quy hoạch xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Quy hoạch các vị trí đấu nối mạng lưới đường bộ, các vị trí quy hoạch xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Hà Nam là tỉnh nằm ở cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội; các tuyến Quốc lộ đi qua địa phận tỉnh là các trục giao thông chính quan trọng kết nối Hà Nam với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh xung quanh. Việc đảm bảo trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông theo Nghị quyết số 32/2007/NQ-CT ngày 29/6/2007 của Chính phủ trên các tuyến giao thông là một nhiệm vụ rất quan trọng vì vậy việc Quy hoạch các đường ngang, đấu nối các cửa hàng xăng dầu với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ nhằm đảm bảo ATGT, giảm thiểu TNGT góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Quyết định 1040/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vị trí đấu nối cửa hàng xăng dầu vào các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh Hà Nam​: 1040.QD.pdf

Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt quy hoạch các vị trí đấu nối  mạng lưới đường bộ địa phương với các tuyến quốc lộ và các vị trí giao cắt với đường sắt trên địa bàn tỉnh Hà Nam:624.pdf

Tin liên quan