Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quá trình hình thành và phát triển của sở GTVT Hà Nam

Giới thiệu Quá trình hình thành và phát triển  
Quá trình hình thành và phát triển của sở GTVT Hà Nam

 

Cách mạng tháng Tám thành công, để kịp thời củng cố, xây dựng chính quyền cách mạng non trẻ, ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Tuyên cáo thành lập các Bộ trong Chính phủ lâm thời. Bộ Giao thông Công chính (nay là Bộ GTVT), là 1 trong 13 bộ của Chính phủ lâm thời, do ông Đào Trọng Kim là Bộ trưởng. Ty Giao thông Công chính Hà Nam được thành lập do ông Bùi Đình Dương làm Trưởng ty có nhiệm vụ thiết lập các đường dây giao thông, giữ vững giao thông liên lạc thông suốt giữa các khu vực, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ đến các địa phương; vận tải quân lương phục vụ cho yêu cầu kháng chiến ở Nam bộ và các chiến trường; thực hiện phá hoại cầu đường, ngăn chặn tiến công của địch. Năm 1948, UBHC tỉnh kiện toàn lại Ty giao thông Công chính thành Ty Giao thông Công chính Thủy nông để đáp ứng với yêu cầu phục vụ kháng chiến chống Pháp. Ông Nguyễn Tự Trượng được cử làm Trưởng ty thay ông Bùi Đình Dương đi nhận nhiệm vụ mới. Bên cạnh đó, Ban Giao thông liên lạc tỉnh (trực thuộc Tỉnh uỷ - thành lập năm 1946), cũng được củng cố chặt chẽ, phân công cụ thể, đồng chí Nguyễn Văn Sinh được giao nhiệm vụ Trưởng ban. Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến, GTVT Hà Nam đã kiên cường bám đường, bám sông suốt 2.740 ngày đêm, phục vụ đắc lực cho giao thông kháng chiến và tạo tiền đề, đặt nền móng xây dựng ngành giao thông phát triển toàn diện hơn, phục vụ cách mạng trong thời kỳ mới tốt hơn.

Ngày 3.7.1954 tỉnh Hà Nam được hoàn toàn giải phóng, Khu uỷ Liên khu III đã cử đồng chí Đỗ Lệnh Tích về Hà Nam phụ trách ngành GTVT. Ngày 20 tháng 9 năm 1955 tại phiên họp thứ V của Quốc hội khoá I, đã quyết định tách Bộ giao thông Công chính thành Bộ Giao thông Bưu điện và Bộ Thuỷ lợi, ở các tỉnh thành lập Ty Giao thông Bưu điện. Đến 21.2.1961, Bộ Giao thông Bưu điện được tách thành Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Bưu điện, Ty Giao thông vận tải Hà Nam được thành lập. Trưởng ty thời kỳ này là đồng chí Nguyễn Văn Trứ (3/1957 - 2/1963), đồng chí Nguyễn Văn Căn (3/1963 - 4/1965).

Tháng 5 năm 1965, hai tỉnh Hà Nam và Nam Định được sát nhập thành tỉnh Nam Hà theo Nghị quyết của Chính phủ. Ty Giao thông Nam Hà được thành lập do đồng chí Nguyễn Tiến Hưng làm Trưởng ty làm việc theo tỉnh mới từ 1/6/1965.

Ngày 27/12/1975, Quốc hội nước Việt nam dân chủ công hòa ra Nghị quyết hợp nhất tỉnh Nam Hà và tỉnh Ninh Bình thành tỉnh Hà Nam Ninh. Ty Giao thông Hà Nam Ninh chính thức đi vào hoạt động từ 3/2/1976 do đồng chí Đào Bá làm Trưởng Ty. Đến tháng 12/1982 được đổi thành Sở GTVT Hà Nam Ninh theo hướng dẫn ngày 17/12/1982 của Bộ GTVT. Giai đoạn từ 1985 đến 1996 các đồng chí Nguyễn Đức Khiêm, Trương Tôn Khả được giao nhiệm vụ Giám đốc Sở.

Đến tháng 12/1991 tỉnh Hà Nam Ninh được tách thành 2 tỉnh Nam Hà và Ninh Bình theo Nghị quyết của Quốc hội. Ngày 1/4/1992, Sở Giao thông vận tải Nam Hà làm việc theo địa giới hành chính mới.

Ngày 29/12/1996 gần 30 cán bộ, đảng viên, công chức được điều động về Sở GTVT Hà Nam khi tỉnh Hà Nam được tái lập. Ngày 01/01/1997 Sở bắt đầu đi vào hoạt động mở ra một giai đoạn mới cho ngành GTVT Hà Nam. Từ 1997 đến nay, Giám đốc Sở lần lượt là các đồng chí Nguyễn Trọng Dần, Trương Tôn Khả, Phạm Sỹ Lợi, Nguyễn Văn Khoái, Đặng Trọng Thắng.

       Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển; dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ GTVT; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các Sở, ngành và địa phương. Ngành GTVT Hà Nam đã nỗ lực vượt qua thử thách, khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng cả nước giành thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Sở GTVT Hà Nam được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hung LLVT thời kỳ chống mỹ cứu nước. Trong công cuộc đổi mới,  đặc biệt là từ khi tái lập tỉnh đến nay, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tập trung trí tuê, đoàn kết, thống nhất với các giải pháp đột phá, sang tạo ngành GTVT Hà Nam đã thực hiện tốt mục tiêu: Phát triển Ngành GTVT đi trước đón đầu, duy trì tốc độ phát triển trên tất cả các lĩnh vực công tác với nhịp độ cao, đồng bộ và bền vững, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần tích cực vào xu thế hội nhập. Ghi nhận những thành tích đã đạt được, Sở GTVT Hà Nam đã được trao tặng Huân chương lao động hạng Ba (năm 2000), Huân chương lao động hạng Nhì (năm 2010), Huân chương lao động hạng Nhất (năm 2015)./.


Tin liên quan