Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin sơ sở Đào tạo lái xe ô tô và các Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông tin về các cơ sở đào tạo  
Thông tin sơ sở Đào tạo lái xe ô tô và các Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Các sơ sở Đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam:

1. Trường Trung cấp nghề Kinh tế kỹ thuật Hà Nam;

2. Trường Cao đẳng nghề Hà Nam.

3. Trường Trung cấp nghê giao thông xây dựng Việt Úc.

* Các Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ:

1. Trung tâm sát hạch lái xe Việt Úc thuộc Trường Trung cấp nghề giao thông xây dựng Việt Úc.

2. Trung tâm sát hạch lái xe Công Đoàn thuộc Trường KTKT Hà Nam.

3. Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hà Nam.

Tin liên quan