Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chấp hành các quy định trong kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng, du lịch

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Chấp hành các quy định trong kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng, du lịch
Để tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh, Sở GTVT ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải (KDVT) hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng, du lịch trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan chấp hành các quy định trong kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng, du lịch.
        ​Theo đó, qua theo dõi, tổng hợp số liệu cung cấp của các đơn vị KDVT hành khách theo hợp đồng, Sở Giao thông vận tải Hà Nam (Sở GTVT) nhận thấy: Hiện nay vẫn còn đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chưa thực hiện việc cung cấp nội dung hợp đồng vận chuyển hành khách tới Sở GTVT trước khi thực hiện vận chuyển hành khách hoặc nội dung cung cấp không đầy đủ thông tin theo quy định, vi phạm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô. Sở GTVT yêu cầu các đơn vị KDVT hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm một số nội dung: Thực hiện việc cung cấp đầy đủ các nội dung hợp đồng trước mỗi chuyến theo Công văn số 2327/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 30/11/2023 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam về việc chấp hành các quy định trong kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng, du lịchSở GTVT yêu cầu các đơn vị KDVT hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng thực hiện nghiêm việc cung cấp các nội dung hợp đồng vận chuyển trước mỗi chuyến đi về Phòng QLVT,PT&NL - Sở GTVT Hà Nam địa chỉ: Số 80, đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam hoặc qua Email: “phongqlvtptnl.gt@hanam.gov.vn để theo dõi và quản lý theo quy định.
​      Đồng thời Sở GTVT đề nghị  UBND các huyện, thành phố, thị xã, Thanh tra Sở kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến và xử lý vi phạm theo thẩm quyền (nếu có).