Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chấp hành các quy định trong kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng, du lịch

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Chấp hành các quy định trong kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng, du lịch

         Theo đó, để đảm bảo các quy định về kinh doanh và điều kiện KDVT bằng ô tô, Sở Giao thông vận tải Hà Nam yêu cầu các đơn vị KDVT hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng, du lịch trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau: 

          1. Chấp hành quy định về chế độ báo cáo định kỳ được quy định tại Khoản 1 Điều 64 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

          2. Thực hiện quy định tại Khoản 5 Điều 7, Khoản 5 Điều 8 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ: ''Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trước khi thực hiện vận chuyển hành khách phải cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển theo quy định tại khoản 2 (trừ điểm e, điểm g) Điều 15 của Nghị định này đến Sở Giao thông vận tải nơi cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng văn bản hoặc thư điện tử (Email)''.

          3. Sở GTVT Hà Nam yêu cầu các đơn vị KDVT hành khách theo hợp đồng thực hiện nghiêm quy định thông báo hợp đồng vận chuyển trước mỗi chuyến đi về Phòng QLVT,PT&NL - Sở GTVT Hà Nam địa chỉ: Số 80, đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam hoặc qua Email: phongqlvtptnl.gt@hanam.gov.vn (Email này thay thế Email: anhhunghm1998@gmail.com tại Văn bản số: 2236/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 20/11/2023) để theo dõi và quản lý theo quy định.

          Nội dung văn bản số 2236/SGTVT-QLVT,PT&NL: 2236.pdf