Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố tải trọng, khổ giới hạn của các tuyến đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Công bố tải trọng, khổ giới hạn của các tuyến đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Thực hiện quy định tại Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao  thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đườngbộ(được sửa đổi, bổ sung một số điều tạiThông tư số 35/2023/TT-BGTVT  ngày 13/12/2023) Cục Đường bộ Việt Nam công bố tải trọng, khổ giới hạn của các tuyến đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
    Địa chỉ công bố thông tin về tải trọng, khổ giới hạn của các tuyến đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải trên Cổng thông tin điện tử của Cục Đường bộ Việt Nam: https://drvn.gov.vn/cong-bo-tai-trong-kho-gioi-han?categoryId=5264106.