Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác giải tỏa hành lang tuyến đường ĐH.12 huyện Lý Nhân

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Công tác giải tỏa hành lang tuyến đường ĐH.12 huyện Lý Nhân
Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 07/11/2018, Thanh tra Sở phối hợp cùng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Lý Nhân, chính quyền địa phương các xã liên quan tổ chức thực hiện giải tỏa trên tuyến ĐH.12 với chiều dài 8,5 km.
Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 15/10/2018 của UBND huyện Lý Nhân về giải tỏa hành lang an toàn giao thông trong phạm vi phần đất dành cho đường bộ, đất công, đất đã GPMB các tuyến đường huyện trên địa bàn. 

Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 07/11/2018, Thanh tra Sở phối hợp cùng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Lý Nhân, chính quyền địa phương các xã liên quan tổ chức thực hiện giải tỏa trên tuyến ĐH.12 với chiều dài 8,5 km, kết quả: Tháo dỡ 17 mái che, mái vảy; phá bỏ 120 cọc bê tông hàng rào, 25 m rào tạm; cào lề, xúc chuyển 35m3 đất, đá; phát quang cây cối cản tầm nhìn hai bên đường. Kết thúc đợt giải tỏa, các bên tiến hành bàn giao mặt bằng đã giải tỏa cho chính quyền địa phương các xã liên quan quản lý, chống tái lấn chiếm.

Quá trình giải tỏa vi phạm được thực hiện kiên quyết, triệt để; được nhân dân đồng tình ủng hộ. Sau giải tỏa đã tạo đường thông, hè thoáng, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường.​


Thanh tra Sở
Tin liên quan