Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI

Giới thiệu DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ  
DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI

 

I.DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

​Tên cơ quan/đơn vịĐịa chỉ thư điện tử
Sở Giao thông vận tải Hà Nam
sgtvt@hanam.gov.vn
Văn phòng Sở
vanphong.gt@hanam.gov.vn
Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thôngphongqlclctgt.gt@hanam.gov.vn
Phòng Kế hoạch tài chínhphongkhtc.gt@hanam.gov.vn
Phòng Pháp chế - An toàn
phongpcat.gt@hanam.gov.vn
Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thôngphongqlkchtgt.gt@hanam.gov.vn
Phòng Quản lý vận tải &phương tiện người láiphongqlvtptnl.gt@hanam.gov.vn
Thanh tra Sởthanhtra.gt@hanam.gov.vn
Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Hà Nambqlkchtgt.gt@hanam.gov.vn
Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Hà Namttdkptgtvt.gt@hanam.gov.vn
Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hà Namttshlxcgdb.gt@hanam.gov.vn
Trạm Kiểm soát tải trọng xe lưu động Hà Namtksttxld.gt@hanam.gov.vn

II.DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ CÁ NHÂN:

Họ và tênChức vụĐịa chỉ thư điện tử
Trương Quốc Bảo
Giám đốctruongquocbao@hanam.gov.vn
Kiều Hồng Quảng
Phó Giám đốc 
kieuhongquang@hanam.gov.vm
Nguyễn Bạch Dương
Trưởng phòng QLCLCTGT
nguyenbachduong@hanam.gov.vn
Trần Huy BìnhPhó phòng QLVTPTNL
tranhuybinh@hanam.gov.vn
Nguyễn Thành HảiChuyên viên phòng QLVTPTNL
nguyenthanhhai@hanam.gov.vn
Thiệu Ngọc ÁnhChánh Văn phòngthieungocanh@hanam.gov.vn
Đỗ Bắc HàPhó phòng QLKCHTGT
dobacha@hanam.gov.vn
Trịnh Thị TrangChuyên viên Văn phòngtrinhthitrang@hanam.gov.vn
Đỗ Tiến ThuậnChuyên viên Văn phòngdotienthuan@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Thuỳ DươngChuyên viên Văn phòngnguyenthithuyduonga@hanam.gov.vn
Nguyễn Mạnh Hùng
Chuyên viên phòng QLVTPTNL
nguyenmanhhung.gt@hanam.gov.vn
Phạm Hồng Khánh LinhVăn thư
phamhongkhanhlinh@hanam.gov.vn
Nguyễn Thanh VânTrưởng phòng QLKCHTGTnguyenthanhvan@hanam.gov.vn
Lê Vương LongPhó phòng QLCLCTGT
levuonglong@hanam.gov.vn
Phạm Thành Trung
Chuyên viên phòng QLKCHTGTphamthanhtrung@hanam.gov.vn
​Thiệu Ngọc Hảo
Phó phòng KHTCthieungochao@hanam.gov.vn
Nguyễn Thế Thích
 Trưởng phòng KHTC
nguyenthebich@hanam.gov.vn
Đinh Thị Hồng Hạnh
Chuyên viên phòng KHTCdinhthihonghanh@hanam.gov.vn
Phạm Thị Thảo
Chuyên viên phòng KHTCphamthithao@hanam.gov.vn
Nguyễn Thành Trung
Chuyên viên phòng QLKCHTGT
nguyenthanhtrung@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Khanh
Phó Chánh Văn phòng
nguyenvankhanh.gt@hanam.gov.vn
Nguyễn Thành Đồng
Trưởng phòng QLVTPTNL
nguyenthanhdong@hanam.gov.vn
Trần Tiến Nam
Chuyên viên QLCLCTGTtrantiennam@hanam.gov.vn
Nguyễn Đại Dương
Chuyên viên phòng QLCLCTGTnguyendaiduong@hanam.gov.vn
Đào Đăng Thành
Chuyên viên Văn phòng
daodangthanh@hanam.gov.vn
Dương Văn Hội
Chánh Thanh tra Sởduongvanhoi@hanam.gov.vn
Phạm Mạnh Hùng
Chuyên viên văn phòng
phammanhhung.gt@hanam.gov.vn
Trần Đình VịnhThanh tra viêntrandinhvinh@hanam.gov.vn
Nguyễn Minh Tuấn
Nhân viên Thanh tranguyenminhtuan.gt@hanam.gov.vn
Đào Đăng ThànhNhân viên Thanh tradaodangthanh@hanam.gov.vn
Trương Vĩnh Nam
Đội trưởng Đội TTGTtruongvinhnam@hanam.gov.vn
Nguyễn Thành Long
Nhân viên Thanh tranguyenthanhlong.gt@hanam.gov.vn
Mã Trung Hà
Thanh tra viên
matrungha@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Lợi
Nhân viên thanh tra
nguyenvanloi@hanam.gov.vn
Vũ Hồng PhongThanh tra viênvuhongphong@hanam.gov.vn
​Trần Văn Hải
Thanh tra viêntranvanhai@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Hiền
Thanh tra viênnguyenvanhien@hanam.gov.vn
Trần Quốc Hưng
Thanh tra viêntranquochung.gt@hanam.gov.vn
Nguyễn Duy Hiệp
Thanh tra viênnguyenduyhiep@hanam.gov.vn
Phạm Văn NinhNhân viên Thanh traphamvanninh@hanam.gov.vn
Lại Ngọc HợpNhân viên Thanh tralaingochop@hanam.gov.vn
Hoàng Tuấn AnhThanh tra viênhoananhtuan@hanam.gov.vn
Đỗ Trọng TàiPhó chánh thanh tradotrongtai@hanam.gov.vn
Phạm Tân CươngThanh tra viênphamtancuong@hanam.gov.vn
Nguyễn Quang HưngNhân viên Thanh tra nguyenquanghung.gt@hanam.gov.vn
Lại Xuân ĐoànPhó chánh thanh tralaixuandoan@hanam.gov.vn
Nguyễn Đình VượngNhân Viên Trạm KSTTXnguyendinhvuong@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Thu HiềnNhân Viên Trạm KSTTXnguyenthithuhien.gt@hanam.gov.vn
Trịnh Việt ThắngNhân Viên Trạm KSTTXtrinhvietthang@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn PhúNhân Viên Trạm KSTTXnguyenvanphu@hanam.gov.vn
Nguyễn Trọng HiếuNhân Viên Trạm KSTTXnguyentronghieu@hanam.gov.vn
Hoàng Văn DuyênNhân Viên Trạm KSTTXhoangvanduyen@hanam.gov.vn
Bùi Đức Kỳ
Nhân Viên Trạm KSTTXbuiducky@hanam.gov.vn
​Trần Văn Bình
Nhân viên TTĐKPTGTtranvanbinh.gt@hanam.gov.vn
Nguyễn Cao ChiếnNhân viên TTĐKPTGTnguyencaochien@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Bích HuệKế toán Trung tâm ĐKPTGTVTnguyenthibichhue@hanam.gov.vn
Mai Quang LanhNhân viên TTĐKPTGTmaiquanglanh@hanam.gov.vn
Vũ Văn Khanh
Phó GĐ TTĐKPTGTvuvankhanh@hanam.gov.vn
Nguyễn Ngọc NamNhân viên TTĐKPTGTnguyenngocnam@hanam.gov.vn
Đỗ Trọng TâmNhân viên TTĐKPTGTdotrongtam@hanam.gov.vn
Trần Thị NgaNhân viên TTĐKPTGTtranthinga@hanam.gov.vn
Phạm Tuấn ThànhGiám đốc Ban QLBTKCHTGTphamtuanthanh@hanam.gov.vn
Đỗ Huy TuấnPhó Giám đốc Ban QLBTKCHTGTdohuytuan@hanam.gov.vn
Đinh Thị Thắm
Nhân viên Ban QLBTKCHTGT
dinhthitham@hanam.gov.vn
Nguyễn Công CangChuyên viên phòng KHTC
nguyencongcang@hanam.gov.vn
Đỗ Đăng TínhNhân viên Ban QLBTKCHTGTdodangtinh@hanam.gov.vn
Khổng Bình MinhChuyên viên phòng QLKCHTGT
khongbinhminh@hanam.gov.vn
Lưu Thanh HảiGiám đốc TTĐTSHluuthanhhai@hanam.gov.vn
Trần Duy BìnhNhân Viên TTĐTSHtranduybinh@hanam.gov.vn
Ngô Thị Minh ThuKế toàn TTĐTSHngothiminhthu@hanam.gov.vn
Vũ Hồng Nhung
Phó phụ trách Trạm Kiểm soát TTXLĐ
vuhongnhung@hanam.gov.vn
Phạm Xuân ThủyNhân Viên TTĐTSHphãmuanthuy@hanam.gov.vn


 

 

 Tin liên quan