Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đường nóng Sở Giao thông vận tải Hà Nam

Đường dây nóng  
Đường nóng Sở Giao thông vận tải Hà Nam

ĐƯỜNG DÂY NÓNG


1. Tiếp nhận thông tin phản ánh các nội dung liên quan đến công tác vận tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông:

       0904341555        0913289355       0913067470        0983386775​

2. Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Nam: 02263840077.  0913067470

3. Tiếp nhận và xử lý phản ánh tiêu cực tại Trung tâm ĐKPTGTVT: 0226385746

​ ​


Tin liên quan