Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024 của Sở GTVT Hà Nam

Tin tức sự kiện  
Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024 của Sở GTVT Hà Nam
Ngày 22/12/2023, Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Xuân Dưỡng- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

Tham dự hội nghị có đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo sở; Trưởng, phó các phòng quản lý nhà nước; Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp thuộc sở; Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh; lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng, Quản lý đô thị các huyện, thị xã, thành phố và các thành phần liên quan.

Năm 2023, ngành GTVT Hà Nam triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh thuận lợi là cơ bản, song khó khăn cũng còn rất nhiều như: ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, giá cả vật tư, nhiên liệu không ổn định, tình hình giải ngân đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng chậm; tình trạng phương tiện vận tải chở quá tải trọng; tình trạng đấu nối vào đường bộ, lấn chiếm lòng lề đường, hành lang ATGT đường bộ, đường thủy còn tiếp tục diễn ra, chưa được xử lý dứt điểm. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, của Bộ GTVT; sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo sở và sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; ngành GTVT đã phát huy truyền thống đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tích cực tham mưu các văn bản chỉ đạo, hưỡng dẫn của HĐND, UBND tỉnh theo chương trình công tác; tham mưu kịp thời các cơ chế, chính sách xây dựng, phát triển GTNT, xây dựng đầu tư hệ thống Quốc lộ, tỉnh lộ, các quy hoạch chi tiết chuyên ngành. Công tác cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính được triển khai thực hiện hiệu quả. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính; kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền, kế hoạch nâng cao chỉ số Cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh, kế hoạch chuyển đổi số tại Sở phù hợp với tình hình và đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ, hướng tới mục tiêu vì sự hài lòng hơn nữa của người dân và doanh nghiệp; duy trì hệ thống Một cửa điện tử, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001: 2015 tại Sở. Công tác quản lý hoạt động vận tải, phương tiện người lái: Trong bối cảnh có rất nhiều vướng mắc, tồn tại, thậm chí là sai phạm trên phạm vi toàn quốc trong lĩnh vực này, song chất lượng dịch vụ vận tải tiếp tục được đặc biệt quan tâm. Kịp thời giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường quản lý giá, nâng cao chất lượng vận tải và dịch vụ vận tải. Quản lý chặt chẽ chất lượng công tác Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp đổi GPLX, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Chính phủ, của Bộ GTVT. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở đào tạo lái xe để nâng cao chất lượng đào tạo và thực hiện đúng quy chế trong việc dạy và học lái xe; thực hiện nghiêm các kỳ sát hạch lái xe các hạng. Công tác bảo đảm TTATGT: tăng cường hệ thống trang thiết bị ATGT trên các tuyến đường, siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện ngay tại nơi xuất phát hoặc gần khu vực đầu nguồn hàng (cảng, bến bãi, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hoá lên xe ô tô…) theo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao do đó góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giảm tiêu chí số người chết vì tai nạn giao thông và hạn chế được tình trạng xe quá tải trên địa bàn. Công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục được đẩy mạnh trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, công tác quản lý các dự án đầu tư được chú trọng, tăng cường kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư. Một số công trình, dự án đã được đưa vào khai thác, sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, góp phần bảo đảm trật tự ATGT, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương. Công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục được chú trọng, tăng cường; bảo đảm khai thác hiệu quả, an toàn, giao thông thông suốt êm thuận, đặc biệt những ngày trước, trong và sau các dịp Lễ, Tết, sự kiện chính trị của địa phương. Công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn được giao. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, triển khai kịp thời, đúng quy định, đúng trọng tâm, trọng điểm đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thực hiện các thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp đúng quy định; Làm tốt công tác tổ chức bộ máy, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng, các đơn vị tạo sự ổn định, đồng thuận trong cơ quan. Rà soát, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện các Nghị định mới của Chính phủ trong công tác tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng công chức, viên chức; tăng cường hiệu quả chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Sở.

Năm 2024, Sở Giao thông vận tải xác định: Tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ GTVT; đặc biệt là các nội dung, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; khắc phục các tồn tại của năm 2023; căn cứ chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2024 được UBND tỉnh giao, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 với phương châm hành động “đoàn kết, kỷ cương, chủ động khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024"; trong đó cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt việc rà soát văn bản QPPL (trong đó tham mưu xây dựng văn bản QPPL đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ), các cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật đảm bảo yêu cầu phát triển để tham mưu cho UBND tỉnh theo kế hoạch; triển khai thực hiện các văn bản QPPL, các quy hoạch, các đề án đã được ban hành. Đôn đốc thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ của ngành được Bộ GTVT, Cục Đường bộ Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Tập trung triển khai hiệu quả các dự án, công trình trong kế hoạch. Thực hiện công tác quản lý, bảo trì KCHTGT đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra; nghiêm túc kiểm điểm các tập thể, cá nhân vi phạm quy định về chất lượng, tiến độ công trình, dự án đang triển khai và các công trình đang khai thác.

Tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ GTVT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về: hoàn thiện phương án phát triển GTVT trong hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm, công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm các vi phạm. Phối hợp kiểm soát xe quá khổ, quá tải và xe hết niên hạn sử dụng; xử lý hiệu quả các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; thực hiện đồng bộ công tác thẩm định, thẩm tra ATGT.

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và giám sát theo chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý; Thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo với tinh thần không để tồn đọng đơn thư, vụ việc. Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát hiện và xử lý triệt để vi phạm (nếu có). Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị.

Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ số hóa trong các lĩnh vực GTVT. Kiểm tra, đôn đốc việc tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường trong đầu tư phát triển KCHTGT năm 2024. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hợp tác về bảo vệ môi trường.

Chú trọng công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động của ngành. Chủ động theo dõi những vấn đề dư luận xã hội và cử tri quan tâm; kịp thời giải quyết có hiệu quả và trả lời đầy đủ các kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu HĐND.

Thực hiện công tác tổ chức bộ máy, thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động, sáng tạo; Tiếp tục thực hiện hiệu quả các kế hoạch CCHC; kiểm soát TTHC. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành; cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, xử lý văn bản trên trục liên thông văn bản quốc gia.

Tổ chức và đôn đốc thực hiện phương án PCTT&TKCN năm 2024 của sở; rà soát, bổ sung, cập nhật phương án ứng phó, phương án phối hợp để kịp thời triển khai hoạt động khi có tình huống xảy ra, nhanh chóng bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); nâng cao năng lực canh tranh của ngành GTVT, tạo môi trường thuận lợi, thu hút đầu tư trong lĩnh vực GTVT, góp phần tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường tiếp xúc doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống, bảo đảm việc làm cho người lao động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội - từ thiện, công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với ngành, với đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Dưỡng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà lãnh đạo, công chức, người lao động sở GTVT đã đạt được trong năm 2023; phân tích, làm rõ hơn những hạn chế, tồn tại cần phải tập trung khắc phục; đề nghị sở GTVT tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Nhân dịp này, để kịp thời biểu dương các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác, góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc" cho phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông; Giám đốc Sở GTVT Hà Nam đã tặng Danh hiệu Lao động tiến tiến đối với  50 CCVC, người lao động trong Ngành, Danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến cho 08 đơn vị; Tặng Giấy khen 04 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2023; Tặng Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 06 đồng chí.

3.jpg


Văn phòng Sở