Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khôi phục hoạt động các nốt, giờ ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Khôi phục hoạt động các nốt, giờ ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hà Nam
        Căn cứ Giấy đề nghị và đăng ký khai thác tuyến của đơn vị kinh doanh vận tải. Để thống nhất về tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ theo quy định. Sở Giao thông Vận tải Hà Nam trân trọng đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xem xét, thống nhất khôi phục hoạt động các nốt, giờ ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định Hà Nam (Bến xe TT. Hà Nam) - Hà Nội (Bến xe Giáp Bát) như sau:

          - Bến đi: Bến xe TT. Hà Nam;

          - Bến đến: Bến xe Giáp Bát;

          - Mã tuyến: 2990.1111.A;

          - Cự ly tuyến:  60 km;

          - Tổng số chuyến xe/tháng đang khai thác: 420/690 chuyến/tháng;

          - Hành trình: BX.Trung Tâm Hà Nam (Phủ Lý) - Đồng Văn - Cầu Giẽ - Cao tốc (Cầu Giẽ - Pháp Vân) - BX.Giáp Bát và ngược lại;

          - Giờ xe xuất bến đề nghị khôi phục:

          + Tại bến xe TT. Hà Nam: 05h00', 06h15', 07h10, 13h00', 13h10',13h40 hàng ngày;

         + Tại bến xe Giáp Bát: 07h35', 08h15; 09h35, 15h50', 16h15', 18h00' hàng ngày.

        Nội dung văn bản: 2123.pdf