Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Văn bản của Tỉnh thuộc lĩnh vực ngành  
Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019.

​    Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND: VanBanGoc_1.QDQP.signed.pdf
mt.gov.vn
Tin liên quan