Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần II (giai đoạn 2) thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần II (giai đoạn 2) thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần II (giai đoạn 2) thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
       Theo đó, Sở GTVT Hà Nam có trách nhiệm: Đăng tải thông tin đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch & Đầu tư. Căn cứ nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đầu tư xây dựng và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan. Quá trình thực hiện lưu ý các ý kiến đã nêu tại Báo cáo thẩm định số 253/CQLXD-PCĐT ngày 10/6/2021 của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT.
       Nội dung Quyết định: 1054 QĐ-BGTVT 110621 Phe duyet Ke hoach LCNT.pdf
    ​
Tin liên quan